sunnuntai 18. elokuuta 2013

AILU VALLE - LUONDDU GIELLA (music video, lyrics in Northern Saami and Finnish translation)

****Ailu Valle - Luonddu giella (OFFICIAL MUSIC VIDEO - LINK)****


vocals by: Ailu Valle
beat produced by: Ailu Valle & Tatu Aarnivala
recorded by: Pekka Aikio
mixed and mastered by: Tatu Aarnivala

Lyrics in Northern Saami:

VERSE 1

gahččen árrat beasis, vásihan máilmmis beali sniellása
beallalassan mielli vulos fierran illa njiellasan
oahpahallan eallit earuhit duođas giellása
bealjebealástallat vai oahpat maid geasat beallásat
čáimman áibmui mearkkašmeahttun morrašiid
máhcan álo ođđasit miessin, gáimman čorragii
muohttagii sárgon gollan áiggi, álo váibmui ollan
ruohttasiid sánehis sánit siste bullet dollan
agálaččat moddját, dat dovdu go leat heakkas
duoddaralážis davvebiekkas lea nu liekkas
biegga, dolla, lottiid luohti, beaivesuotnjarat
vuollegisvuođa vuohki ja mášu čuotnamat
juohkehaččas vuorru, buothan mis lea luoikkas
sirdásit, ođasmuvvat, addit saji áiggi guoikkas
ráfiin váfista, vuordevaččat šaddada šattuidis
go gudniin guldala bealljemáddagis máttuidis

CHORUS

luohte luonddu giela viisodahkii
vuollán juo albmailmmi viidodahkii
buot dáhpáhuvvá oktanaga
Ollisvuohta ii šat nagot ovtta haga

x2

VERSE 2

vealtameahttunvuohta lohkameahttun soaittáhagain
vuoittáhallet ja váibbakeahttá oaittáskit ain
oasáš stuoribu sis sajihuddá dassái go sajáiduvvá
oasáža muitá áigebaji ja fas dat vajálduvvá
vánddarda ja banccarda, čalmmeheapmi dádju
ruđaide rádju, manne mannet dušše duššiid gádjut
leavuhis dieđuhis čiegus geažus spealut, 
maid ii nagot earuhit jus sielus lea earus
lihkus šealgu šuokŋa álo loahpa loahpas suotnjá
suolggaid seavdnjadasa ja mierkká čađa skuotnjá
morraša moivvás mohkiid áigi sirdilit
vuos jurdilin murdilit, de lupmosit luiten luovus ja girdilin
go spižus biegádii, jápmen, riegádin ođđasis, 
meahkástat meagádii, jeagadin, niegadin lođđasis
johkagierragis čiegadin, viegadin, dasto válden vuostá
eallin addá dutnje buot jus beare mojunjálmmiin duostá

CHORUS

luohte luonddu giela viisodahkii
vuollán juo albmailmmi viidodahkii
buot dáhpáhuvvá oktanaga
Ollisvuohta ii šat nagot ovtta haga

x2

VERSE 3

čiekŋalis hávit dávistit dáktan dábiide goastut,
hávkadit sánit, dat lávejit stávet boastut
dan maid dán bottu miljon jagiid áiggihis ábit
háliidit justa dál dutnje čájehit, vai beasat vásihit
buot oktan doppe gos mokta loktana soktan das
go bárut časket gáddái, čábbasamos geđggiid boktalit
vástádus lea niegu ja gohcima gaskkas, it
gažaldagain goasge sáhte goikku čáskadit

CHORUS

luohte luonddu giela viisodahkii
vuollán juo albmailmmi viidodahkii
buot dáhpáhuvvá oktanaga
Ollisvuohta ii šat nagot ovtta haga

x2

Lyrics translated in Finnish:

AILU VALLE - LUONNON KIELI

VERSE 1

putosin aikaisin pesästä, kokenut maailman julkean puolen
parittomana mäkeä alas vieriminen vaivoin nieltävissä
opetellut elämään, erottamaan todesta valheen
kuulostelemaan että oppii mitä vedät puoleesi
nauran ilmaan merkityksettömät murheet
palaan aina takaisin vasana, sopeudun parttioon (laumaan)
lumeen piirtänyt kuluneen ajan, aina sydämeen yltänyt
juurten sanattomat sanat sisällä palavat tulena
ikuisesti hymyilen, se tunne kun olet hengissä
tunturin huipulla pohjoistuulessa on niin lämmin
tuuli, tuli, lintujen joiku, auringonsäteet
nöyryyden tapa ja maltin kipinät
jokaisella vuoro, kaikkihan meillä on lainassa
siirrytään, uudistutaan, annetaan tilaa ajan koskessa
rauhalla vahvistaa, kärsivällisesti/toiveikkaana kasvattaa kasvejaan
kun kunnioituksella kuuntelee korvansa juuressa esi-isiään

CHORUS

luota luonnon kielen viisauteen
nöyrry/ anna jo periksi kaikkeuden laajuudelle
kaikki tapahtuu yhtäaikaa
kokonaisuus ei enää jaksa ilman yhtä

x2

VERSE 2

välttämättömyys lukemattomista sattumista
voitattelevat ja väsymättä ryhdistäytyvät aina uudestaan
osanen isomman sisällä rauhattomana kunnes asettuu aloilleen
osasen muistaa jonkin aikaa ja taas se unohtuu
vaeltaa ja pyristelee vastaan, sokea taajoo
rahoille säilö, miksi menevät vain turhuuksia pelastamaan
levottomat tietämättömät salaiset koko ajan käynnissä olevat pelit
mitä ei kykene erottamaan jos on sielusta erillään
onneksi välkähtelevä sointi/sointu aina loppujen lopuksi pujahtaa läpi/ kömpii sisään
vaivihkaa pimeyden ja sumun läpi kajastaa
murheiden sekavat mutkittelut aika siirtää edestä
aluksi ajattelin perääntyä, sitten vapaasti päästin irti ja lähdin lentoon
kun kapustarinta itki, kuolin, synnyin uudestaan
taivaanvuohi määkäisi, tottelin, uneksin vanasta
joenlatvassa piileksin, juoksentelin, sitten otin vastaan
elämä antaa sinulle kaiken jos vain hymyssä suin uskaltaa

CHORUS

VERSE 3

syvät haavat mukauttavat urautuneisiin tapoihin jumiutumaan
tukahduttavat sanat, niillä tapana tavata väärin
sen mitä tämän hetken miljoonien vuosien ajattomat aavat
haluavat juuri nyt sinulle näyttää että pääset kokemaan
kaiken yhtenä siellä missä into nousee vaahtona
kun aallot iskevät rantaan, herättelemään kauneimmat kivet
vastaus on unen ja valveen välissä, et
kysymyksillä koskaan voi janoa sammuttaa

CHORUS


luota luonnon kielen viisauteen
nöyrry/ anna jo periksi kaikkeuden laajuudelle
kaikki tapahtuu yhtäaikaa
kokonaisuus ei enää jaksa ilman yhtä


x2